VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

Pulkininkas Lavinskas Juozas

Email Spausdinti PDF

 photo vienaragis.jpg Lavinskas Juozas gimė 1897 m. gegužės 29 d. Kaupiškių k., Vištyčio valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, I pasaulinio karo metu evakuavosi į Rusiją ir 1918 m. Voroneže baigė komercinę mokyklą. grįžęs į Lietuvą 1919 m. sausio 28 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. vasario 12 d. bolševikams puolant Alytų dalyvavo kautynėse prie Venciūnų kaimo.1919 m. gegužės mėnesį pulką perkėlus į Ukmergės frontą dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Ukmergės, Kurklių, Leliūnų, Utenos. 

Lavinskas Juozas gimė 1897 m. gegužės 29 d. Kaupiškių k., Vištyčio valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, I pasaulinio karo metu evakuavosi į Rusiją ir 1918 m. Voroneže baigė komercinę mokyklą. grįžęs į Lietuvą 1919 m. sausio 28 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1919 m. vasario 12 d. bolševikams puolant Alytų dalyvavo kautynėse prie Venciūnų kaimo.1919 m. gegužės mėnesį pulką perkėlus į Ukmergės frontą dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Ukmergės, Kurklių, Leliūnų, Utenos.

1919 m. liepos 29 d. pasiųstas į Karo mokyklą. 1919 m. gruodžio 16 d. ją bebaigiant (II laida) suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas 6 pėstininkų pulko 8 kuopos jaunesniuoju karininku. Nuo 1919 m. vasario 6 d. iki gegužės 15 d. ir gruodžio 1 d. dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. Kautynėse prieSeinų buvo sužeistas. Nuo 1921 m. tarnavo 6 pėstininkų pulkomokomosios kuopos, nuo 1922 m.vasario 12 d. - 9 kuopos jaunesniuoju karininku. 1922 . spalio 2 d. paskirtas 3 kuopos jaunesniuoju karininku, nuo liepos 1 d. - I kuopos vyresniuoju karininku.

1924 m. balandžio 11 d. paskirtas į 4 artilerijos pulką susipažinti su artilerijos tarnyba ir įgyti artilerijos karininko specialybę. 1924 m. rugpjūčio 30 d. perkeltas į 4 artilerijos pulką. 1924 m. gruodžio 1 d. paskirtas šio pulko ryšio karininku. 1926 m. vasario 16 d. pakeltas į vyr. leitenantus. 1926 m. spalio 15 d. paskirtas 7 baterijos vyr. karininku. 1927 m. rugpjūčio 1 d. suteiktas kapitono laipsnis. 1928 m. rugsėjo mėn. paskirtas 7 baterijos vadu.

1932 m. rugsėjo 7 d. baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Artilerijos skyrių. 1932 m. lapkričio9 d. paskirtas Karo mokyklos etatiniu instruktoriumi. 1932 m. lapkričio 23 d. suteiktas majoro laipsnis. 1935 m. liepos 20 d. paskirtas Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės Zenitinės artilerijos kuopos vadu.

1936 m. lapkričio 21 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis ir paskirtas Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės štabo viršininku ir rinktinės vado pavaduotoju.

Sovietų Sąjungai okuopavus Lietuvą ir likvidavus Lietuvos kariuomenę 1940 m. rugsėjo 2 d. paskirtas Raudonosios Armijos 29 ŠT šaulių divizijos zenitinės artilerijos diviziono, dislokuoto Vilniuje, vadu.

Karo pradžioje Raudonajai Armijai traukiantis į Rytus, karinėje stovykloje prie Nevelio areštuotas, išsiųstas į lagerį Norilske, Krasnojarsko krašte.

1941 m. gruodžio 22 d. Taimyro apygardos tesimo nuteistas mirties bausme. 1942 m. birželio 29 d. sušaudytas Norilske.

Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4 laipsnio (1936) ir DK Gedimino 4 laipsnio (1929) ordinais, Savanorių (1928) ir Lietuvis nepriklausomybės (1928) medaliais.

Žmona - Izabelė Miknevičiūtė (1902 -1964), sūnus Algimantas (1928), duktė - Nijolė Gavelienė. 

LCVA, f 930, ap. 8, b 128; LYA f. K 8.

 

 

 

 

 

Atnaujinta Ketvirtadienis, 18 Gruodis 2014 11:17  
Mes turime 66 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7222869
Miestelis priblokštas - neužsivedusią ugniagesių mašiną į gaisrą stūmė vyrai

 

  Paskambinau bendruoju pagalbos telefonu, o Vištyčio gaisrininkai kaip neatvažiuoja, taip neatvažiuoja, – pasakojo Gintauto kaimynė Loreta. – Sėdau į automobilį ir nuvažiavau iki mūsų gaisrinės. Žiūriu, ugniagesiai su rankena bando įjungti variklį, bet niekaip nepavyksta. Paskui jaunimas ugniagesių mašiną per visą gatvę stūmė“. Vištyčio ugniagesių komandos vyrai teigė, jog automobilio variklį pavyko įjungti, kai mašiną pastūmėjo į nuokalnę. Nuo gaisrinės iki liepsnojančio namo – 250 metrų. Gaisrininkai nuvyko į nelaimės vietą, išpylė pustrečios tonos vandens, ir variklis vėl užgeso, – sudegė akumuliatoriaus plokštelės. Tuomet jaunuoliai stūmė 1972 metų rusišką mašiną, kad ugniagesiai vėl atsivežtų vandens iš ežero. „Vanduo baigėsi, stogas dar degė. Kai žmonės puolė stumti gaisrininkų mašiną, visi pradėjo juoktis. Bet kai pamatė, kad išnešė nebegyvą žmogų, buvo nebejuokinga.Banners