VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Vištyčio istorija

Email Spausdinti PDF

Vištyčio istorija

Kiekvieno mūsų dvasinis ryšys su tėviške, su vietove, kurioje išaugome, net jei tėviškės ir pėdsakų nebėra, išlieka visam laikui neatskiriama gyvenimo dalimi. Iš namų išsinešta tėviškės židinio, tradicijų, požiūrio į Tėvynę, dorovę, darbą, kaimynus dvasia nedingsta be pėdsakų nors ir labai dinamiškame gyvenimo kelyje. Tas ryšys pastebimas pagrindinėse žmogaus nuostatose, elgesyje, santykiuose su kitais. Būnant arčiau savo šaknų, aiškesnė tampa mūsų kultūros paveldo vertė ir prasmė, lengviau jį vertinti, globoti ir saugoti. Tas sąsajas su krašto kultūra stiprina vietovės istorija, jos pažinimas.
Profesorius Jonas Totoraitis

Vištyčio istorija
(pagrindinis puslapis)

Vištyčio istorija pagal A.Miškinio "Užnemunės miestai ir miesteliai", Vilnius, 2001 m.

Vištyčio istorija pagal daktaro J.Totoraičio "Sūduvos-Suvalkijos istorija"; Kaunas,1938m.

Vištyčio istorija pagal "Lietuvos enciklopedija", Bostonas, 1966m.

Vištyčio istorija pagal B. Kviklio enciklopediją "Mūsų Lietuva", 3 tomas, Vilnius, 1991m.

Vištyčio metraštis - istorinių įvykių chronologija

Iš Melno taikos sutarties akto

1772-1790 m. Vištyčio miestelėnų ginčai su Vištyčio seniūnu

Vištyčio miestelio privilegija

Dokumento "Vištyčio miestelio privilegija" istorija

Vištytis 1863-1864 metais

Vištytis ir 2009 metai: chronologiniai-istoriniai pastebėjimai ["Šaltinėlis" 2009]

Siaurukas siekė Vištytį ir Kudirkos Naumiestį

Vištytis. Priešistorinis laikmetis. Akmens amžius

Kur Vištytis Kuzaviečio žemėlapiuose?

Vištytis prieš šimtą metų

Vytauto Didžiojo paminklo istorija

Vištytis Prūsijos sudėtyje (ruošiama)

Vištytis Rusijos imperijos sudėtyje (ruošiama)

Vištyčio proistorė

Vištytis. Istorijos fragmentai [1 dalis]

Vištytis I pasaulinio karo metais (1914-1918m.)

Vištytis I pasaulinio karo metu [ 1 dalis ]

Vištytis Nepriklausomybės metais (1918-1940m.)

Vištytis pokario metais. Kolūkių susikūrimas

Vištyčio gyvenimo ypatumai tarpukaryje [2 dalys]

Mokyklos istorija

Vištyčio evangelikų liuteronų parapijos istorija iki 1930 metų

Vištytis 1940-1941 metais

Vištyčio apylinkų kordonai

Pasieniu nuo Kybartų iki Vartelių

Vištytis II pasaulinio karo metais (1941-1945m.)

Pabaltijo išvadavimas 1944 m. liepa - lapkritis

Vištytis pokario metais. Kolūkio sukūrimas

Vištytis pirmaisiais pokario metais [ arba sovietų valdžios įsigalėjimas]

Vištyčio žemės ūkio ekonomikos raida

Vištytis "brandaus socializmo" metais

Visuomeninės organizacijos Vištytyje 1945-1987m.

Švietimo ir kultūrinio gyvenimo raida Vištytyje

Vištytis 1994 metais. Įspūdžiai aplankius Vištytį

Vištyčio heraldika

Vištyčio miesto antspaudai

Vištyčio Magdeburgo teisės

Dokumentas "Vištyčio miestelio privilegija"

Kryžiuočių kelių aprašai [Wegebericht 57]

Dwissit (19) deme flize ... " - Vištyčio ežeras ar Juodupė?

1772-1790 m. Vištyčio miestelėnų ginčai su Vištyčio seniūnu

1759m. sausio 9d. Vištyčio miestelėnų prievolės

Vištyčio seniūnijos inventorius 1758 metais

Vištyčio smuklės

1419m. Kryžiuočių ordino ir Lietuvos sutarties dėl sienų projektas

1422m. gegužės 10d. Iš Melno taikos sutarties akto

Lietuvos ir Rusijos Federacijos sutartis "Dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos"

Kur minimas Vištytis profesoriaus Jono Totoraičio “Sūduvos Suvalkijos istorijoje”, 1938 m. [1 dalis]

Kas buvo rašoma apie Vištytį J. Totoraičio “Sūduvos Suvalkijos istorija”, 1938 [2 dalis]

Vištytis Kristupo Sklodowsky knygoje "Kairiame Nemuno krante"

Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčiai 180 metų

Vištytis prieš šimtą metų

Vištytis, miestelis kurį atstatyti padėjo kaizeris Wilhelmas II

Vištyčio smuklės

Vištyčio krašto knygnešiai ir daraktoriai

Vištyčio žemės auginti

Kelias (Nr.57) iš Insterburgo į Merkinę. Vištytis 1384m. "Kryžiuočių kelių aprašuose"

1384m. "Kryžiuočių kelių aprašuose"

1808m. Užnemunės miestelių apibūdinimas

Du žemėlapiai: kelios pastabos ir komentarai

Jono Basanavičiaus bareljefo istorija

Nepasitenkinimas rusiška mokykla buvo matyti tik viename Vištytyje (1866m.)

Balsuotojų mūšis Vištyčio valsčiaus viršaičio rinkimuose 1918m.

1941 m. birželio 22 diena - karo pradžia

Vištytiečių, nužudytų ant Ilgojo kalno 1941m., pavardžių sąrašas

Rusų karių, palaidotų Vištyčio karių kapinėse 1944-1945 m., sąrašas

Rusų karių kapinės

Vištyčio II pasaulinio karo veteranai prisimena

Žydai vištyčiokai

Miestelio žydų kapinės

Mūsų vizitai Vištytyje 2000 ir 2003 vasarą [anglų kalba]

Kelionė į Vištytį 2005 [Howard Sandys] [anglų kalba]

100 metų kai Vištyčio bažnyčioje kilo muštynės

Vištyčio komunistai pogrindininkai

Vištytis senose nuotraukose

Vištyčiokai 1987m.

Po trisdešimties metų

Vištyčio vardo kilmė

Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčiai 180 metų

Vištyčio evangelikų liuteronų parapijos istorija iki 1930 metų

Vištyčio bibliotekos istorija [1 dalis] [2 dalis] [3 dalis] [4 dalis]

Vištyčio vaistinės istorija (1 ir 2 dalys) pdf fromate

Vištyčio vaistinės istorija (1 ir 2 dalis)

Ištraukos iš Albino Kurtinaičio knygos "Garnio vaikai" [8 dalys]

Žydai Vištyčiokai [2 dalys]

Balandžio 12-oji - Holokausto atminimo diena

Ilgojo kalno istorija - 1941 m. liepos 14 d.

Praktikos darbas – Vištyčio kapinių istorija

Vištyčio muitinė, aikštė, cerkvė ... apie 1905-1907 metus

2000 ir 2003 - įspūdžiai apsilankius Vištytyje [1 dalis]

Vietos žmonių vadinamas „Piliakalnis“ [---> radiniai 2]

Kelionė Vyžių Taku

Kaip prancūzaitė išgelbėjo lietuvį

Lietuviškos spaudos lotyniškais raštmenimis atgavimui - 105 metai

Sukanka 140m., kai Vištytyje gimė ir 70m., kai JAV mirė V. Nagornoskis

Vištyčio istoriniai žemėlapiai

Istoriniai dokumentai. Pavištyčio piliakalnis

Istoriniai dokumentai. Didysis Vištyčio akmuo

Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčios istorija

Apie keturis Vištyčio gaisrus

Vištyčio siaurukas

Šv. Brunono pėdsakai aptikti Suvalkijoje

Vištyčio progimnazijos mokiniai - tremtiniai. Dalytė Fylerytė Raslavičienė

"Vištyčio išvadavimas 1944 m." [6 dalys]

Ištraukos iš V. Nezgados knygos "Gyvenimo keliu" [25 dalys]

Kai kurie vištyčiokai minimi knygoje "Kraštotyra" Nr.21, 1987 m.

Vištytis. Literatūra ir istoriniai šaltiniai

Kitos nuorodos


Vilkaviškis iki XIX a. vidurio [1 dalis]

Vilkaviškis iki XIX a. vidurio [2 dalis]

Vilkaviškio gyventojai XVII-XIXa. Miestiečių mokesčiai, verslai ir prievolės

Vilkaviškio gyventojai XVII-XIXa. demografinis gyventojų kitimas. Etninė gyventojų sudėtis

Sūduvos viduryje – Vilkaviškio kraštas (1)

A. Vijūkas Kojalavičius. "Lietuvos istorija" (1650m.)

Apie Sūduvą ir sūduvius

Sūduviais esame mes gimę

Ar seniai prie Baltijos kalbama lietuviškai

Lietuvos vardo ir valstybingumo ištakos

Č.Gedgaudas. "Mūsų praeities beieškant"

Indoeuropiečių kalbos kilmė

Dažniausios istorijos klaidos - interpretacija

Keliaujant su Lietuvos vardu

Romintos giria

Atnaujinta Sekmadienis, 20 Vasaris 2011 18:49  
Mes turime 353 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7610449
Vištyčio regioninio parko lankytojų centre veikia tapybos darbų paroda „Esamasis laikas“.

  Vištyčio regioninio parko lankytojų centre veikia tapybos darbų paroda „Esamasis laikas“. Tai – Kybartų kultūros centro ir menų studijos „Smiltys“ inicijuoto tapybos plenero dalyvių sukurti darbai. Paroda veiks iki lapkričio 11 dienos. 

Vištyčio regioninio parko lankytojų centre veikia tapybos darbų paroda „Esamasis laikas“. Tai – Kybartų kultūros centro ir menų studijos „Smiltys“ inicijuoto tapybos plenero dalyvių sukurti darbai. Paroda veiks iki lapkričio 11 dienos. - See more at: http://www.santaka.info/?sidx=41689#sthash.ipy12TRK.dpuf


Banners