VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

* Įžymūs kraštiečiai. Jokūbas Robinzonas: teisininkas, diplomatas, istorikas ["Šaltinėlis" 2009]

Email Spausdinti PDF

Photobucket Žydų Robinzonų šeima atsikėlė į Vištytį iš kito Lietuvos krašto. Tėvas Deividas Robinzonas dirbo mokytoju žydų pradinėje mokykloje. Jis labai dižiavosi savo giminės istorija, siekiančia apie 200 metų. Šeima buvo gausi, Jokūbas Robinzonas gimė Seirijuose 1889 metais, o jaunesnieji broliai – Vištytyje.
Jokūbas Robinzonas 1935 metais

Šiame straipsnyje atversime dar vieno žymaus mūsų kraštiečių gyvenimo ir darbų puslapį.

2007 metų spalio mėnesį Kaune vykusiame tarptautiniame simpoziume paminėtos žymaus žydų visuomenės veikėjo, teisininko, diplomato, istoriko, Jokūbo Robinzono 30-osios mirties metinės.

Žydų Robinzonų šeima atsikėlė į Vištytį iš kito Lietuvos krašto. Tėvas Deividas Robinzonas dirbo mokytoju žydų pradinėje mokykloje. Jis labai dižiavosi savo giminės istorija, siekiančia apie 200 metų. Šeima buvo gausi, Jokūbas Robinzonas gimė Seirijuose 1889 metais, o jaunesnieji broliai – Vištytyje.

Lietuva tada priklausė carinei Rusijai. Vištytis, kaip pasienio miestelis, buvo daugiatautis. Gyveno gausi žydų bendruomenė (20 a. Pradžioje iš 2 000 gyventojų apie 800 buvo žydai). Norėdami, kad sūnūs gautų įvairiapusiškesnį išsilavinimą, tėvai leido Jokūbą į valstybinę pradinę mokyklą ir į žydų religinę mokyklą. Vėliau išsiuntė mokytis į Suvalkų gimnaziją.

1901 m. Vištytį nusiaubė didžiulis gaisras. Tais pačiais metais į Vištytį atvyko Vokietijos Kaizeris Vilhelmas II ir Rusijos caro vardu paskyrė lėšų miesteliui atstatyti. Pdėkoti už labdarą į miestelio centrinę aikštę gausiai susirinko gyventojai. Žydų bendruomenės vardu kalbą sakė Jokūbo tėvas Deividas Robinzonas.

1914 metais Jokūbas baigė Varšuvos universiteto Teisės fakultetą. Buvo pašauktas tarnauti Rusijos kariuomenėje, dalyvavo pirmame pasauliniame kare. Po karo grįžo į nepriklausomą Lietuvą.

Vos pradėjęs savarankišką profesinę veiklą, Robinzonas įsitraukė į žydų visuomeninį gyvenimą. Mokyklinio lavinimo ivrito kalba šalininkas, aktyvoiai dalyvavo judėjime “Tarbut”. 1919-1922 metais dirbo Virbalio ivrito gimnazijos direktoriumi.

1922 m. gavo teisę verstis advokato praktika. Kaune atidarė juridinę kontorą, buvo pakviestas dirbti juriskonsultu Užsienio kalbų ministerijoje.

Būdamas nepaprastai gabus ir išskirtinia darbštus, Robinzonas tapo tarptautinės teisės žinovu, įtakingu ir gerbiamu politiku, diplomatu, visuomenės veikėju, atstovavo Lietuvai tarptautiniame teisme ir tarptautiniuose arbitražuose.

Tais pačiais 1922 metais Robinzonas buvo išrinktas Lietuvos Seimo deputatu ir vadovavo žydų frakcijai bei visų tautinių mažumų deputatų blokui.

1925-1931 metais jis dalyvavo visuose Tautų Lygos tarptautiniuose simpoziumuose, skirtuose tautinių mažumų problemoms, aktyviai gynė žydų interesus. 1931-1933 metais Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje dirbo juridiniu patarėju, atstovavo Lietuvai Tarptautiniame Hagos teisme nagrinėjant Mėmelio (Klaipėdos) klausimą. J. Robinzonas parašė ”Klaipėdos krašto konvencijos komentarą”., kuriame gynė politines ir teisines Lietuvos pozicijas Klaipėdos krašte.

Diplomatinį statusą turintis J. Robinzonas buvo nepaprastasis Prezidento Antano Smetonos ambasadorius ypatingiems užsienio reikalams.

Vokietijoje atėjus į valdžią naciams, Robinzonas kėlė aikštėn jų grėsmingus ketinimus Europos žydų atžvilgiu. Naudodamasis ryšiais valdžioje , jis siekė gauti leidimą žydų pabėgėliams iš Vokieyijos įvažiuoti į Lietuvą.

1940 m. iš Portugalijos, kur buvo su šeima, J. Robinzonas emogravo į JAV. Įsikūręs Niujorke, po metų jis įsteigė Žydijos institutą prie Amerikos ir Pasaulio žydų kongresų ir iki 1947 m. jam vadovavo. Jis prisidėjo prie lietuvių išeivijos organizacijų veiklos.

1945 metais J. Robinzonas konsultavo vyriausiuosius Niurnbergo tarptautinio tribunolo kaltintojus Robertą M. Jacksoną ir Telfordą Teylorą.

J. Robinzonas daug prisidėjo kuriant Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisiją (1946-1947 m.). 1947 metais ruošiantis nagrinėti ir nagrinėjant Palestinos klausimą JT generalinėje Asamblėjoje J. Robinzonas buvo Žydų agentūros juridinis patarėjas, o 1948-1957 metais – Izraelio delegacijos JT patarėjas.

Ilgoje virtinėje J. Robinzono darbų reikia išskirti jo indėlį į Vokietijos ir Izraelio susitarimo klausimą: jis pasiūlė šių dviejų šalių susitarimo tekstą dėk kompensacijos. Šiuo susitarimu pagrįsti vėliau priimti įstatymai dėl kompensacijos išmokų.

Baigęs diplomatinę karjerą , J. Robinzonas ligi pat mirties dirbo muziejuje “Jad Vašem”. Parašė daug publikacijų – “JT metemorfozė” (1958 m.), “Žydų istorijos nacių laikotarpiu vadovas” (1960 m., kartu su F. ridmanu) ir kt.

Jokūbas Robinzonas mirė Niujorke 1977 metų spalio 24 d.


“Šaltinėlis” 2009 m.

parengė B. Mardosaitė

visą "Šaltinėlį" 2009 skaitykite čia [[ ---> ]]

Atnaujinta Trečiadienis, 09 Vasaris 2011 20:21  
Mes turime 130 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7517269
Monografija „Vištytis“ – paminklas gimtinei ir jos žmonėms

„Man pavyko suvienyti trijų puikių žmonių – Birutės Mardosaitės, Žydronės Kolevinskienės ir kraštiečio Donato Kazlausko, kuris buvo pagrindinis leidinio rėmėjas, gerumą, profesionalumą bei jėgas ir išleisti šią monografiją. Aš buvau tik techninis darbuotojas, ruošiantis straipsnius“, – nesureikšmindamas savo vaidmens ir nė kiek nesididžiuodamas kalbėjo V. Kočiubaitis. Nors didžiuotis tikrai yra kuo. Niekas nesuskaičiuos, kiek laiko ir pastangų šis kuklus, be galo savo gimtinę mylintis vyras paaukojo nors ir mėgstamai, bet su tiesioginiu darbu bei profesija nė kiek nesusijusiai veiklai.Banners