VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Kai kurie vištyčiokai minimi knygoje "Kraštotyra" Nr.21, 1987 m.

Email Spausdinti PDF

Vištyčio tarybinio ūkio partinės organizacijos sekretorė Elena-Rūta Lėvartienė, viena iš pirmųjų Vištyčio komunisčių Stefanija Haurušytė (centre) ir buvęs Vištyčio DŽDT vykdomojo komiteto pirmininkas Fedotas Praprovas kalbasi apie praeitį.


Kai kurie vištyčiokai minimi knygoje "Kraštotyra" Nr.21, 1987 m.
Vištyčio vidurinės mokyklos mokytojas V.Zdanavičius su savo žmona, šios mokyklos pradinių klasių mokytoja Adele Zdanavičiene, prie savo namo ...>>>
Vištyčio ambulatorijos gydytoja, Vištyčio moterų tarybos pirmininkė Jolanta Bernotienė darbo metu ...>>>
Vilkaviškio rajono bibliotekos Vištyčio filialo vedėja Aldona Dapkūnienė darbo metu ...>>>
Tautosakos pateikėja Kamilija Jurgelienė Vištytyje prie savo namo ...>>>

Vištyčio vidurinės mokyklos mokytojas, buvęs šios mokyklos direktorius Česlovas Vyzas laisvalaikiu eina šienauti ...>>>
Seserys daininikės (iš kairės į dešinę): Teofilė Uldinskienė, Joana Ragaišienė ir Aldona Zajankauskienė ...>>>
Vištyčio tarybinio ūkio partinės organizacijos sekretorė Elena-Rūta Lėvartienė, viena iš pirmųjų Vištyčio komunisčių Stefanija Haurušytė (centre) ir buvęs Vištyčio DŽDT vykdomojo komiteto pirmininkas Fedotas Praprovas kalbasi apie praeitį ...>>>
Renkama tautosaka. Juzefa Aleknavičiūtė (kairėje), lietuvių kalbos mokytoja Amalija Glasienė ir LTSR MA mokslinė bendradarbė Bronislava Kerbelytė ...>>>
Genės Jankevičienės pasakojimą kraštotyrinės ekspedicijos metu užrašo Vištyčio vidurinės mokyklos jaunoji kraštotyrininkė Lilita Skarupskytė ...>>>
Juozas Armanavičius siuva pakinktus ant rimoriaus suolelio
Kraštotyrininkai prie Vištyčio Didžiojo akmens ...>>>
Paminklas fašizmo aukoms atminti ...>>>
Paminklinė lenta pasieniečiams, žuvusiems 1941m. birželio 22d. kovoje su vokiečiais ...>>>
Kanapkio vėjo malūnas ant Ilgojo kalno ...>>>
Mokytojas Česlovas Vaupšas ir LTSR MA mokslinis bendradarbis Jonas Mardosa kraštotyrinės ekspedicijos Vištytyje metu
Bulvių sijotuvas aptiktas pas Vištyčio gyventoją Adelę Račinkovą
1

Atnaujinta Šeštadienis, 25 Gruodis 2010 16:46  
Mes turime 99 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7359216
Dviračiais po atokiausius ir paslaptingiausius Vištyčio kampelius

 

Nebus nė vieno nykaus kilometro. Keliaudami galėsite gėrėtis Vištyčio apylinkių panorama, pažvelgti į gūdžius Vištytgirio miškus, pasigrožėti retu augalu - gebene lipike. Keliausime keliukais, vingiuojančiais per Stirniškių, Pavištyčio geomorfologinius draustinius, pro pelkėtą Paširvinčio telmologinį draustinį, pro mėlynuojančius Vištyčio, Liepinės, Būdo ežerus, paslaptingą Pavištyčio piliakalnį. Gal pavyks pamatyti praskrendantį juodąjį gandrą, jūrinį erelį, ar kokį kitą miško gyventoją. Renkamės 10.00 – 10.30 val. prie stoginės, esančios kelio Vištytis –Varteliai antrame kilometre, prie kelio į Vištyčio Lauko II kaimą, Vištyčio sen. Vilkaviškio r. (418475, 6035138 LKS).Banners