VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

* „Didysis Akmuo“. [Radiniai archyvuose]

Email Spausdinti PDF

Photobucket Vilkaviškio apskritis, Vištyčio valsčius, Nebūtkiemio kaimas, netoli sienos, 8,60 m. vakarus nuo vieškelio.


Lietuvos Respublika
Vidaus reikalų ministerija
Vilkaviškio apskrities policijos
Vištyčio nuovados viršininkas, 1363/35
Vištytis, 1936 m. sausio mėn. 16 d., Nr. 00294

Valstybės Archeologijos Komisijai
Raštą Nr. 7195 iš 17/X-35 m. po išpildymo grąžinu

Priede 3 lapai ir fotogr.
Gauta pasižadėjimas ir form. N. 1.
Višty io Nuovados viršininkas Urbonavičius [parašas]
Valstyės Archeologijos Komisija
GAUTA
1936 m. I mėn. 18 d.
No. 237
Paminklo Nr. 77
Rūšis: Akmuo
Skaičius: vienas

Vietos žmonių vadinamas - "Didysis akmuo"

Vietos žmonių tradicijos ir padavimai. Viršuje akmens yra įdubimas, kur lasikosi vanduo, apie ką yra padavimas, būk velnias yra turėjęs uždavinį užversti Vištyčio ežerą, nešęs maišą akmenų, kuriuos maišui trūkus išbarstęs toje apylinkėje, tame skaičiui ir „Didįjį akmenį“ pametęs, tada neišpildęs uždavinio ir negalėjęs sugrįžti į pragarą, ant akmens verkęs ir palikęs pilną įdubą ašarų – vandens, kuris niekada neišdžiūdavęs, ir turėjęs gydomosios galios nuo aklumo. Kol rusų pasienio apsaugos tūlo kapitono apakęs šuo ir jis savo šunį stebuklinguoju vandeniu išmazgojęs ir nuo to laiko vanduo nustojęs gydomosios galios ir pradėjęs išdžiūti.

Žinios apie radinius: apie radinius jokių žinių nėra.

Orientavimo žinios: Vilkaviškio apskr.. Vištyčio valsč. Nebūtkiemio km. netoli Lietuvos – Vokietijos sienos (apie 100 metrų nuo sienos) prie vieškelio Kybartai – Vištytis į vakarus nuo vieškelio griovio 8,60 m.; nuo Kybartų 20-me ir nuo Vištyčio 2-me kilometre nuo kilometrinio stulpo 1/20 į šiaurę 64 metrai.

Tereno aprašymas: akmenuota aikštuma naudojama ganyklai, kuri tęsiasi nuo akmens į pietus ir į vakarus, iš Šiaurės pusės 17 metrų atstume prasideda ariama dirva ir iš rytų pusės vieškelis Kybartai – Vištytis. Į Šiaurės vakarus nuo akmens mažas pakilimas (apie 3 m. aukščiau tos vietos, kur stovi akmuo).

Paminklo aprašymas: akmens ilgis, rytų vakarų kryptimi 6,90 m., plotis pagal žemės paviršių 4,10 m., aukštis nuo žemės paviršiaus 2,60 m. ir dabartiniu metu atkastas 1 metr., nes šiais metais Kauno m. Savivaldybės atsiųsti į šias apylinkes darbininkai – akmenskaldžiai norėjo suskaldyti. Apimtyje pagal žemės paviršių turi 16,5 metrų. Viršus siauresnis, iš šiaurinės šonas status, gi pietinis nuolaidus apie 60 laipsnių palinkimu.

Šiaurės vakarų pusėje randasi nuskaldymo žymių, ten pat ir viršuje randasi iškaltų skylių skaldymo tikslui, bet kas ir kada kalbamą akmenį skaldė žinių negauta. Be to, pačiame viršuje akmens ties viduriu randasi įdubimas, kur laikosi vanduo.

Paminklo apsauga
Re. Nr.
Valstybės Archeologijos Komisija
GAUTA
1936 m. I mėn. 18 d.
No. 237 pr.
Gaut. pasižadėj.

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta Šeštadienis, 03 Sausis 2015 09:39  
Mes turime 44 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7106162
Žalioji vėliava plevėsuoja ne veltui
 
Minint Žemės ir Vandens dienas, Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinė mokykla knibždėte knibždėjo renginių, kuriuos organizavo gamtos mokslų metodikos grupė, vadovaujama biologijos mokytojos metodininkės Janinos Vasaitienės. Savaitė prasidėjo atvirų durų diena mokinių tėveliams. Jie galėjo lankytis pamokose ir renginiuose, skirtuose Žemės dienai. Kiekviena savaitės diena buvo skirta kuriam nors mokomajam dalykui: chemijai, fizikai, matematikai, biologijai ir informacinėms technologijoms. Mokytojai kuo išradingiau stengėsi juos pristatyti, rengė viktorinas, integruotas pamokas. Mokyklos direktorius Z. Vasaitis 11 klasėje vedė atvirą pamoką rajono biologijos mokytojams. Joje buvo galima susipažinti su naujais metodais, įsivertinimu ir vertinimu.


Banners